Kako osigurati bezbednost prostorija poslovnih objekata?

Trend za povećanjem zahteva za sigurnošću prostorija u poslovnim objektima se značajno povećava poslednjih godina. Razlog tome je sve veći broj kompanija koje svoje poslovanje baziraju na projektima koji zahtevaju visoku odgovornost i poverljivost.

Zato se sigurnost  poslovnih prostora zasniva na zameni prevazidjenih i zastarelih protokola novim protokolima koji su napredniji i efikasniji u zaštiti sigurnosti prostorija i podizanju poslovnih kompleksa sa visokim stepenom bezbednosti. Elektronski sistemi zaključavanja više nisu nepoznanica, danas se mogu sresti na svakom koraku: u finansijskim institucijama, javnim ustanovama, malim i srednjim preduzećima, na ulazima u kancelarije, ali i stambene jedinice.

Elektronske brave su danas u širokoj upotrebi zato što se nabavljaju po vrlo pristupačnim cenama pa više nije tako skupo invenstirati u elektronsko obezbedjenje ulaza. Vrlo se jednostavno koriste i skoro da isključuju prisustvo ljudskog faktora što su dodatni razlozi njihove široke upotrebe. Sa naprednim tehnološkim performansama kakve poseduju elektronske brave poslednje generacije prostora za greške gotovo da nema, tako da kontrola bezbednosti poslovnih objekata funkcioniše besprekorno. 

Elektronski sistemi zaključavanja kao poslednja reč tehnike 

Danas su elektronski sistemi zaključavanja najsavremeniji tehnološki način da se poslovni objekti obezbede od mogućih neželjenih i štetnih situacija po njihovo poslovanje. Njihovo funkcionisanje je veoma kompleksno, zasniva se na četiri različita principa. Elektronski sistemi zaključavanja bazirani su na programiranju kontrole ulazaka i izlazaka iz prostorija.

Jedan od načina zaštite prostorije jeste da elektronski sistem zaključavanja ograniči pristup prostorijama na odredjeno vreme, što znači da niko pre tog vremena a ni posle ne može da udje u prostoriju. Najpopularniji vid zaštite ovim sistemima je ograničenje ulazaka samo odredjenom broju ljudi, samo onima koji imaju ovlašćeni pristup. Za neke prostorije je važno da se ograniči broj ulazaka pa se sistem tako programira.

U bankama i drugim finansijskim institucijama se koriste sistemi koji kombinuju sva tri modela zato što njihovo poslovanje zahteva izuzetno visok stepen bezbednosti.  Jednostavniji način za kontrolu pristupa prostorijama od interesa su privesci ili mobilne aplikacije pomoću kojih ulazu mogu da pristupe svi koji ih poseduju. 

Kontrolisanje bezbednosti preko softvera

Na sama vrata montiraju se elektronske brave koje sadrže i čitač koji prepoznaje jedinstveni signal svake kartice koju imaju samo zaposleni sa pristupom prostoriji. Kada se kartica prinese elektronskoj bravi ona prepoznaje signal i otključava mehanizam. Lice zaduženo za kontrolu bezbednosti zahvaljujući naprednoj kontroli pristupa ima uvid u podatak koliko je ljudi upotrebilo karticu i pristupilo prostoriji.

Rad elektronskog sistema zaključavanja kontroliše se putem softvera. Softver ima tu mogućnost da odredjenu karticu blokira i tako zaposlenom ograniči pristup. Može čak da promeni vreme ili doba dana kada kartica funkcioniše. 

Pametne brave na ulazu u poslovne prostorije 

Uspešno poslovanje danas zahteva strateško pristupanje svim segmentima, a bezbednost je jedan od ključnih segmenata savremenog poslovanja. Kako bi bezbednost bila na što višem nivou kompanije se ozbiljno bave zaštitom informacionih i mrežnih sistema ali i zaštitom poslovnih prostorija. U zaborav idu tradicionalni mehanizmi osiguranja bezbednosti i mesto ustupaju sistemima zasnovanim na visokim tehnološkim performansama.

Pametne brave su poslednja reč tehnike u mehanizmu osiguranja bezbednosti poslovnih prostorija. Njihova tehnologija zaštite tako funkcioniše da je ulaz u prostoriju apsolutno zaštićen od neovlašćenog pristupa. Pametne brave imaju mogućnost da ograniče pristup odredjenim osobama ili samo jednoj osobi, sve zavisi kako su vlasnici, direktori, menadžeri preduzeća definisali pristup prostorijama u osetljivom ili zabranjenom području.  Najvažnija odlika pametnih brava je da se lako integrišu sa drugim sistemima u poslovanju, a najvažnija je konekcija sa sistemom za evidenciju radnog vremena, odnosno dolazaka zaposlenih i odlazaka sa posla.

Pametne brave imaju integrisanu kameru tako da predstavljaju i neku vrstu video nadzora, predstavljaju prvu tačku u video nadzoru svih poslovnih prostorija. Pametne brave se lako otključavaju preko aplikacija instaliranih na pametnim telefonima ili drugim pametnim uredjajima, danas zaposleni veoma cene tu mogućnost, pojednostavljuje pristup , a poslodavcima smanjuje troškove vezane za regulisanje  pristupa prostorijama.

Beleženje svakog pristupa značajno utiče na efikasnost u radu

Detaljno integrisanje elektronskih zapisa o pristupu prostorijama značajno utiče i na efikasnost rada. Zahvaljujući pametnim bravama i elektronskim sistemima za kontrolu ulaska i izlaska, vlasnici raspolažu podacima o kretanju ali i aktivnostima radnika u njihovoj firmi. Ta činjenica da je kretanje radnika ali i njihov rad stalno pod nadzorom značajnu utiče na njihovu efikasnost u radu.

Podatke sigurnosnog sistema menadžmet firme može da iskoristi za analizu efikasnosti rada, prepoznavanje slabosti i prednosti korišćenja odredjenih poslovnih prostorija, pa da na osnovu tih podataka odradi reorganizaciju koja će dati bolju iskorišćenost prostora.  Dobra organizacija i visok nivo sigurnosti zaposlenih je činjenica koja značajno utiče na rasterećenost u izvršavanju zadataka a tako se postižu i bolji poslovni rezultati.