Evo šta treba da znate o uslugama prevodilaca

Poznavanje stranih jezika jeste vrednost koja ne prestaje to da bude bez obzira na doba u kom živimo i digitalizaciju kojoj svedočimo svakodnevno. Prilikom svakog zaposlenja poznavanje što više jezika je dodatna prednost, u školama se uči najmanje dva jezika.

Za studiranje i rad u inostranstvu potrebno vam je znanje traženog stranog jezika – tako da je ono povezano i sa vašim ličnim uspehom. Ipak, postoje situacije kada vam je strani jezik potreban na određenom višem nivou, odnosno birokratskom. Tu mislimo na profesionalne prevode dokumentacije koja vam je potrebna kada imate bilo kakve poslove u inostranstvu – bilo da se prijavljujete za konkurse za posao, školu, ili uređujete neke pravne poslove. Tada su vam potrebne usluge sudskog tumača.

Šta radi sudski tumač

Ako treba da prevedete na strani jezik neki lični dokument, a da on tako preveden ima status zvaničnog dokumenta, nije vam potreban prevodilac, već sudski tumač za određeni jezik. Razlika se može nazreti iz naziva – kada kažemo sudski tumač, već možemo naslutiti da to ima neke veze sa sudom, odnosno pravnom institucijom.

Sudski tumač je prevodilac koji je ovlašćen od strane suda da prevodi najrazličitiju dokumentaciju koja treba da na stranom jeziku bude verodostojna originalu i da ima status zvaničnog dokumenta. Posao sudskog tumača je da dokument prevede i svojim pečatom i potpisom garantuje, pod krivičnom odgovornošću za tačnost podataka. 

Sudski tumač za nemački jezik Novi Sad ili Beograd

 Za posao sudski tumač za nemački jezik Novi Sad i Beograd  predstavljaju dva ključna poslovna centra naše zemlje, zbog velikog broja pravnih transakcija koje se tu odvijaju. S obzirom na gustu populaciju a i zato što mnogi naši građani putuju ili posluju sa zemljama nemačkog govornog područja, potražnja za ovim uslugama je visoka. Većina prevodilačkih agencija u ovim gradovima pruža usluge sudskih tumača, čime se pokriva širok spektar potreba, od prevoda ličnih dokumenata i obrazovnih svedočanstava do ugovora i drugih službenih materijala.

Klijenti mogu koristiti usluge direktno u prostorijama agencija ili online, što je posebno pogodno za one koji nisu iz grada u kojem se nalazi agencija. Sudski tumači su, prema potrebi, dostupni i za rad na terenu, uz prethodni dogovor o terminima i cenama. Brzina i cena prevoda zavise od obima materijala, složenosti teksta i hitnosti.

Šta radi “običan” prevodilac

Ukoliko vam je potreban prevod teksta koji nema status dokumenta i nešto je neformalnije prirode, biće vam potrebne usluge običnog prevodioca. Takve situacije su česte – prevode se knjige, članci i različiti sadržaji za sajtove i ostale publikacije. Profesionalni prevodilac garantuje i za te tekstove da su prevedeni u duhu jezika na koji se prevodi, i najčešće su to i prevodi sa stranog na srpski i sa srpskog na strani jezik.

Takođe, i kada je potrebno usmeno prevođenje, bilo u javnim ili privatnim situacijama, prevodioci su oni na koga možete da računate. Iako živimo u vremenu gde veštačka inteligencija uzima maha, i gde se prevođenje radi putem raznih alata na vebu, prevod koji uradi prevodilac je ipak neuporedivo bolji. 

Koje sve usluge možete dobiti u prevodilačkoj agenciji 

Prevodilačke agencije u svojoj ponudi imaju razne usluge koje se tiču stranih jezika. Kao što je već pomenuto – sudski tumači rade ovlašćene prevode svih vrsta dokumenata i usmeno i pismeno. Dalje, prevodioci rade profesionalne prevode sa i na najrazličitije jezike, među kojima se podrazumevaju oni što su najtraženiji (engleski, nemački, francuski, španski, italijanski), ali i neki “egzotičniji” kao što su skandinavski, arapski, kineski i slično…

Osim prevoda s jednog jezika na drugi, prevodi treba da podrazumevaju i da tekst treba da bude pravopisno korektan i bez slovnih grešaka – što znači da uz prevode klijent dobija i lektorisan i korigovan tekst – dakle, jedan kompletan proizvod. Konsultacije za svaki prevod koji nameravate da poverite agenciji su besplatne. Takođe, česte su i različite akcije u kojima se omogućava popust za prevode na određeni jezik, za određene kategorije stanovništva, kao i besplatna dostava za pravna lica. Ono što se kao pogodnost posebno izdvojilo jeste slanje dokumenata i tekstova za prevod elektronskim putem, što obavljanje celog posla čini efikasnijim, a klijente još zadovoljnijim