Kako da poljoprivrednici spremno dočekaju prolećne radove?

U ovom periodu godine svaki poljoprivrednik kreće sa aktivnim radovima u polju, popravlja što je sneg uništio i brine se za nastavak poljoprivredne proizvodnje. I ratari i voćari i stočari, svi imaju posla, a za održavanje domaćinstva su potrebna sredstva koje mnogi zbog duge zime nemaju.

Poljoprivredni krediti su odličan način da obnovite ili proširite gazdinstvo i delatnost, a da tekući troškovi ne rastu. Banke su finansijski partneri koji pravilnim definisanjem uslova mogu mnogo da pomognu svakom poljoprivredniku da opstane i proširi svoj posao. Sve je više onih koji ličnim primerom dokazuju koliko je snažna ovakva saradnja.

Za kakve poslove mogu zatrebati poljoprivredni krediti?

Poljoprivrednicima su u glavnom potrebni namenski krediti, za manje ili veće investicije. U ovom periodu ratarima i voćarima je potreban sadni materijal, uskoro će trebati preparati za prskanje, a uvek trebaju i sredstva za obnovu mehanizacije. Tu su i izdaci za ograde, zaštite od grada, sistem za zalivanje, puno popravki i obnove postojeće opreme.

Stočari polako izvode stada na pašu, pa je potrebno obezbediti ograde, štale i ovčarice, troškovi za veterinara rastu jer u ovom periodu obično mladunci dolaze na svet pa je broj grla veći i zahteva negu. Kada na to dodamo i povećanu tražnju za hranom, a da još uvek nema velikih prinosa, jasno je da su poljoprivredni krediti pravo rešenje.

I sve druge grane sada imaju veće izdatke i tako će biti sve dok se berbe ne završe ili planirani deo stočnog fonda ne poraste i rasproda. 

Prinosi od poljoprivrede su nestabilni i često nepredvidivi pa je dobro da postoji mogućnost da se od banke uzmu sredstva i da poljoprivredni krediti budu iskorišćeni za finansiranje svih većih troškova ili za pokrivanje veće dela njih.

Kakva sredstva poljoprivrednicima stoje na raspolaganju?

Banka daje posebne kreditne linije za poljoprivrednike i u mnogo čemu se razlikuju od kredita za fizička i pravna lica.

Poljoprivredni krediti mogu korišćeni za veća ulaganja u osnovna i obrtna sredstva, ali mogu biti i krediti sa manjim iznosima za finansiranje tekućih rashoda.

Period otplate se definiše na nekoliko načina i u glavnom uz grejs period. To daje vremena da se uloženo isplati pa da poljoprivrednici iz novog prihoda dobiju sredstva za otplatu. Ovo je jako važno za svaku granu poljoprivrede tako da i odložen početak otplate varira prema konkretnoj kreditnoj liniji.

I otplata se definiše na način kako poljoprivredniku odgovara pa ne mora da bude na mesečnom nivou, već da se plaća kvartalno, polumesečno ili na druge periode. Banka je tu da olakša i pronađe model koji će odgovarati obema stranama tako da poljoprivredni krediti ne budu opterećenje već prateći deo u razvoju.

Za dobijanje kredita za poljoprivrednike važno je samo da je gazdinstvo registrovano i već postoji osnov za odobrenje kredita. Iznos će varirati od kreditne sposobnosti domaćinstva, pa će sredstava biti dovoljno ili za delimično ili potpuno pokrivanje troškova.

Poljoprivredni krediti su odličan način da se finansira svako ulaganje jer je inače dosta teško pronaći dovoljno sredstava iz tekuće proizvodnje ili ta sredstva imaju hitniju namenu. Oslonite se na svoju banku!