Aparat za varenje – i za novo i za staro

U raznim industrijama i zanatskim poslovima koriste se razne vrste alata. Dobro je i u kući imati nešto od alata, bar ono osnovno da i sami nešto možete uraditi, popraviti. Stara je izreka da bez alata nema zanata.

Profesionalci znaju šta im je neophodno od alata, a često imaju i ono što bi moglo zatrebati, pa bolje da bude pri ruci. Ako je neko sam svoj majstor takođe ima razne alate. A za povremene popravke i poslove u kući valja imati bar ono što se smatra osnovnim alatom, a to je čekić, razna klešta, nekoliko raznih šrafcigera, univerzalni ključ, metar, testera, bušilica… 

Za pojedine zanatske radove, kao što su električarski, vodoinstalaterski, molerski, keramičarski i drugi, otvara se čitava serija potrebnih alata, ali to su već alati za majstore svog zanata. A oni imaju bušilice, brusilice, šrafilice, šlajfarice, abrihtere, kružne testere, heftalice, glodalice, aparat za varenje, pištolj za farbanje i lepljenje… 

Ovoga puta ukazujemo zašto je aparat za varenje neophodan u nekim industrijama i zanatima, za šta se sve koristi, kako radi i koje su vrste aparata za varenje. 

Gde se upotrebljava aparat za varenje

Na pitanje gde se sve upotrebljava aparat za varenje najopštiji odgovor bi mogao da glasi – svuda gde se vrši spajanje metala. Mogu se zavarivati obični i nerđajući čelici, bakar i legure bakra, mesing i legure mesinga, aluminijum i aluminijumske legure, čist magnezijum i legure, bronza, sivi liv, titanijum i legure  titanijuma, nikl i drugi metali i legure.

U najširem spektru proizvodnje aparat za varenje je neophodan, kao što je proizvodnja vozila, metalnih konstrukcija u raznim granama kao što je građevinarstvo, mostogradnja, cevovodi, kontejneri, rezervoari i razni infrastrukturni objekti. 

Aparat za varenje je potreban za razne popravke i održavanje, tako da je obavezan u radionicama gde se vrše popravke metalnih predmeta i za održavanje alata i opreme kako bi i dalje mogli da služe. 

Umetnički radovi ponekad nastaju spajanjem metalnih delova i konstrukcija tako da aparat za varenje primenu nalazi i pri umetničkom stvaranju. 

Zavisno od toga za koje namene i poslove nabavljate aparat za varenje birate i njegovu jačinu. Tačno je da što je aparat jači, brže će i efikasnije uraditi posao. Ali za povremenu upotrebu i za sitne poslove nije vam potreban aparat za varenje jači od 150 ampera. 

Koje vrste varenja postoje

Aparati za varenje obično rade na tri osnovna načina:

– elektrolučno varenje,

– MIG/MAG varenje,

– TIG varenje.

Kod elektrolučnog varenja, koje je i najčešći način zavarivanja, koristi se elektroda koja se topi stvarajući luk između elektrode i radnog materijala. Pritom stvara metalnu oblogu koja čini spoj između delova metala. Široko je zastupljeno u raznim industrijama, zanatima, ali i za poslove u domaćinstvu. Često se koristi za popravke, konstrukciju i održavanje.

Za ručno elektrolučno zavarivanje mogu se koristiti i jednostavniji aparati za varenje kojima se lako rukuje, a radovi se mogu izvoditi i na terenu.

MIG/MAG varenje koristi metalnu elektrodu u obliku žice. Zaštita od oksidacije i drugih neželjenih efekata postiže se pomoću inertnih gasova (MIG) ili aktivnih gasova (MAG).Obično se primenjuje u proizvodnji, građevinskim projektima i automobilskoj industriji.

TIG (Tungsten Inert Gas) varenje koristi netopljivu volframovu elektrodu i inertni gas zaštite. Elektroda stvara električni luk sa radnim materijalom, a dodatni materijal se može dodavati ručno kako bi se formirao spoj. Precizno je i često se koristi za varenje tankih metala, kao i kod umetničkih i preciznih aplikacija.

Postoje i drugi načini, pogodniji za varenje tankih metala, debelih materijala, čeličnih konstrukcija u brodogradnji, za popravke podmorskih struktura i cevovoda, u proizvodnji aviona, svemirskih letelica i elektronskih komponenata.

Svaka vrsta aparata za varenje ima svoje specifičnosti i prednosti, prilagođene potrebama različitih industrija i vrsta materijala koji se spajaju. Aparati za varenje rade na principu generisanja toplote koja dovodi do topljenja metala i stvaranja čvrstog spoja između dva dela metala. Različite vrste aparata za varenje koriste različite tehnike i izvore toplote. 

Svi ovi procesi podrazumevaju kontrolisanu toplotu kako bi otopili metalne površine i omogućili njihovo spajanje. Postoji širok spektar specifičnih uslova i aplikacija za svaku od ovih vrsta varenja, a izbor metode zavisi od materijala, debljine metala, preciznosti i drugih faktora.

Prednosti aparata za varenje

Aparati za varenje omogućavaju raznovrsnu primenu u raznim industrijama i zanatlijskim poslovima. Vrše snažno i trajno spajanje između metala, često jače od samih materijala koji se spajaju. 

Mogu se koristiti u umetničkim radovima, kao i za spajanje tankih limova pa sve do debelih materijala i konstrukcija raznih namena.

Naredak tehnologije omogućava da se mnogi procesi varenja mogu automatizovati, što povećava brzinu i tačnost varenja. Uvode se novi metodi, materijali i procesi, sa ciljem poboljšanja performansi i efikasnosti.

Korišćenje aparata za varenje pri popravkama i održavanju omogućava produženje radnog veka opreme i objekata.

Rade u različitim uslovima, od radionica do terena, a posebne vrste aparata za varenje omogućavaju izvođenje radova i pod vodom. 

Bezbednosni aspekti rada sa aparatom za varenje su jako važni. Varenje nosi određene rizike koji se mogu završiti težim posledicama i zato je jako važno da se ima i stručno znanje i iskustvo u radu, zaštitna oprema, maksimalna koncentracija i poštovanje sigurnosnih mera. 

Zaštitna oprema

Za siguran rad sa aparatom za varenje neophodna je zaštitna oprema. Na prvom mestu to je maska za varenje koja štiti od iskri koje nastaju prilikom varenja, kao i od zračenja. 

Maska za zavarivanje može biti nepraktična pri radu jer se mora držati u ruci, pa je preporuka da se učini nešto veći izdatak i nabavi kaciga za zavarivanje. 

Važne su i zaštitne kožne rukavice, a preporučuje se i nošenje jače odeće koja pokriva i čuva celo telo. 

Kako čuvate sebe tako mislite i na druge u vašoj blizini. Skrenite im pažnju da ne gledaju u električni luk koji se stvara pri varenju jer škodi očima ili da moraju imati zaštitne naočare.