Šta sve morate ispuniti da bi dobili stambeni kredit?

Stambeni krediti su dugoročni krediti sa rokom otplate i do 30 godina. Svote koje se podižu su desetine hiljade evra pa je procedura dobijanja kredita složenija i zahteva ispunjenje brojnih procedura.

Ipak, mnogi uslovi su i uprošćeni, a dobijanje odobrenja ubrzano zahvaljujući internetu i bržoj on-line komunikaciji.

Danas sistem odobravanja stambenog kredita izgleda ovako:

Redovna primanja i kreditna sposobnost

Banka će za procenu kreditne sposobnosti tražiti potvrdu da je osoba u stalnom radnom odnosu, dužem od 6 meseci i sa primanjima koja se mogu optereti do maksimalno polovine ukupne plate. To znači da morate imati dovoljno sredstava slobodnih da bi mogli da imate određenu ratu po stambenom kreditu.

Banke gledaju ukupan kreditni rejting pa se svi postojeći krediti zbrajaju i gleda kolika je maksimalna rata, a samim tim i iznos po kreditu koji možete dobiti.

Ovim propisom se osigurava normalno mesečno pokrivanje svih drugih rashoda i postojanje dovoljno sredstava za finansiranje egzistencijalnih potreba i sada, ali i kroz 10 i 20 godina.

Ako vam je rata po kreditu neodgovarajuća imate mogućnost da produžite period otplate do maksimalnih 30 godina ili da uzmete manji iznos kredita. U dogovoru sa službenicima banke će se pronaći najbolje rešenje.

Učešće za stambeni kredit

Banka traži načine da nekretnina uvek bude isplativa u odnosu na kredit pa se banci mora uplatiti učešće za stambeni kredit u iznosu između 10% i 20% od vrednosti nekretnine.

Na taj način će kredit biti manji od samog stana što je banci velika podrška kao garancija i način da kredit bude za banku isplativ.

To je najveće izdvajanje pri kupovini stana, ali se i za ovo može tražiti pomoć u nekom od kreditnih linija pa će se kupovina realizovati.

Hipoteka

Na stan koji je predmet trgovine, ali i neku drugu nepokretnost se može staviti hipoteka koja može biti aktivirana u slučaju ne ispunjenja uslova po kreditu.

Banka odlučuje koja nekretnina odgovara i gledaju se različiti faktori jer to je jedini način na koji banka može da naplati svoja potraživanja.

Ne treba biti previše opterećen potencijalnom hipotekom i prodajom nepokretnosti jer će to biti poslednja solucija, a banke će učiniti sve što je do njih da prolongiraju izvršenje i u glavnom se u većini takvih situacija pronalazi rešenje za redovnu isplatu rata.

Hipoteka se stavlja samo na uknjižen stan tako da će vam biti potreban list iz katastra nepokretnosti i predugovor o kupovini, ali ova dokumenta je moguće pribaviti i po službenoj dužnosti pa banka može i sama da nabavi dokumenta.

Banke traže da stan bude i osiguran

Osiguranje nepokretnosti je jedan od zahteva banke koji se takođe moraju ispuniti i tu su da osiguraju stan od svih većih problema i tako održe vrednost nekretnine na visokom nivou.

Ovo je mudar potez koji odgovara obema stranama i dobro će doći ako se dogodi bilo kakav problem sa nekretninom da se lako renovira i održi vrednost.

Ovo je svakako dobar izbor i bez uzimanja kredita jer je reč o vrednoj imovini i trebalo bi je osigurati za čuvanje imovine i eventualnu skupu sanaciju u slučaju problema.

Svi ovi uslovi nisu previše komplikovani i lako se dokumenta prikupljaju. Od momenta započinjanja procedure pa do odobrenja kredita može da prođe i samo 10 dana što znači da je procedura jednostavna, a uslovi za odobrenje maksimalno pojednostavljeni.