Soft starter – uloga savremene elektronike u efikasnosti radnih procesa

Različite delatnosti zahtevaju u većoj ili manjoj meri kompleksnu opremu za proizvodnju, vršenje usluga i generalno obavljanje poslova zahvaljujući kojima se ostvarju uspešni poslovni rezultati. U modernom vremenu, razvoj tehnologije stvorio je neverovatan doprinos u svim sferama biznisa, pa tako i kada je u pitanju elektronika, pokretanje mašina, automatizovanje radnih procesa i generalno postizanje visokih radnih performansi uz optimalne troškove i sjajne rezultate. Uređaji kao što je inovativni soft starter ima značajnu ulogu u raznolikim oblastima poslovanja, a upotpunjuju efikasan rad elektromotora. Zahvaljujući ovakvoj tehnici, trofazni asinhroni tipovi motora, kao najrasprostranjeniji širom sveta, pružaju odlične performanse. 

Soft starter ima važnu ulogu za kontinuitet industrijskih i procesa proizvodnje, kao i svih tokova u kojima je bitno ostvariti balans između velike snage motora, postepenog pokretanja i prema potrebi zaustavljanja bez nastanka iznenadnog prekida u funkcionisanju. Osnovni zadatak uređaja za „meki start“ elektronskih uređaja, pre svega elektromotora, jeste obezbeđivanje kontinuiranog rada, niži nivo mehaničkog opterećenja i veća, a sigurna i bezbedna snaga u svakom trenutku funkcionisanja. Bilo da je u pitanju proizvodnja automobila, cementa, ili bilo koja druga delatnost koja podrazumeva korišćenje trofaznih i drugih asinhronih motora, starteri imaju izuzetno važno mesto u svakom trenutku pokretanja, rada i zaustavljanja. 

Šta su uređaji za soft starter?

Soft starter uređaj predstavlja izum inovativnih tehnologija zahvaljujući kojima je celokupna elektronika dobila čitav niz benefita, posebno u domenu kompleksnih procedura rada. Oni predstavljaju tehnologiju koja omogućava jednostavno pokretanje čak i vrlo kompleksnih mašina, uz sigurnost i bezbednost. „Mekim“ startom tehnike – mašina, uređaja i različitih kompleksnih proizvodnih i drugih linija, dobija se efikasna ušteda električne energije, manji napon i pokretanje bez velikog opterećenja. 

Zahvaljujući umanjenju mehaničkog opterećenja, kao i kontinuiteta rada, ne dolazi do iznenadnih prekida električnih kola, odnosno napajanja i zaustavljanja procesa. Generalno, soft starter je idealna zamena za pokretanje pumpi, mašina, linija u pogonu i procesa različitog stepena složenosti. Kako elektromotore karakteriše izuzetno visok nivo struje prilikom startovanja, uloga uređaja za „meki“ start upravo je da uspori razvoj visoke snage i smanji napon koji bi izazvao preopterećenje sistema. 

Koje vrste startera su danas zastupljene na tržištu?

U inovativnoj ponudi na tržištu, može se pronaći veliki broj tipova i modela soft startera, a najčešće se koriste 3 osnovne, koje obezbeđuju različit način upravljanja elektromotorom i imaju diferencirane karakteristike. To su: regulatori obrtnog momenta, soft stareti koji pružaju upravljanje za 2 i sve 3 faze. Prva vrsta – regulatori obrtnog momenta obezbeđuju rukovanje samo 1 fazom prilikom pokretanja, odnosno startovanja, što umanjuje broj obrtaja prilikom uključivanja kola, ali bez smanjenja struje. 

Soft starter koji može upravljati dvema fazama uklanja udarni obrtni momenat, smanjuje nivo opterećenja i startne struje, a pogodni su za normalan i visok nivo, ali ne i izuzetno teška opterećenja. Treća vrsta – uređaji za soft start koji upravljaju sa sve tri faze namenjene su za sve kompleksne operacije, teška opterećenja i složene primene, obezbeđujući najviši nivo „mekog“ pokretanja procesa bez gubljenja struje, snage i uz optimalno opterećenje. U zavisnosti od složenosti primene u elektronici, preporučuje se jedna od navedene 3 osnovne vrste ovih inovativnih uređaja.

Prednosti koje imaju najsavremeniji uređaji u elektronici 

Postoji čitav spektar benefita koje daje soft starter u domenu elektronike, automatskog pokretanja mašina i unapređivanja svih procesa rada bez narušavanja kontinuiteta. Prvenstveno, kako su namenjeni regulisanju pokretanja, toka i zaustavljanja elektromotora, čine ih dugovečnijim i održavaju kontinuitet rada bez potreba za zamenom i popravkama. U samoj sferi elektronike, uređaji za „meki“ start pružaju značajno umanjenje nivoa mehaničkog opterećenja na lancima, zupčanicima, spojnicama i svim drugim pogonskm delovima i elementima. 

Pored toga, dobija se i umanjenje hidrauličnih udara, opterećenja električnih kola i mreža, proklizavanja remena u pogonu, dok su značajno smanjenje i vibracije, buka i verovatnoća pojave prekida kontinuiteta radnih procesa. Takođe, uz ove uređaje dobija se mogućnost podešavanja početnog napona, vremena početka i zaustavljanja napajanja, odnosno struje i samog radnog procesa. 

Kako je osnovni nedostatak elektromotora sa 3 faze to što imaju visoku startnu struju koja se nekada regulisala vezom „zvezda-trougao“, soft starter omogućava glatko pokretanje bez bojazni od visokog mehaničkog opterećenja, prekida funkcija rada osigurača i svih drugih elemenata. Uz sve što je već prethodno navedeno, bitno je pomenuti da primena ovakvih uređaja značajno štedi novac, jer umanjuje potrošnju struje, napon i opterećenje, pa samim tim produžava vek upotrebe elektromotora i svih kompleksnih uređaja, čiji bi prestanak funkcija doveo do narušavanja radnih procesa i potreba za zamenom i novim ulaganjima.

Soft starter uređaji predstavljaju otkriće elektronike koje je donelo mnogo značajnih poboljšanja i unapređenja u oblasti funkcionisanja mašina, uređaja, opreme i tehnike koja podrazumeva korišćenje strujnih kola, napajanja i stvaranja različitih opterećenja. Ne samo da pružaju efikasnost radnih postupaka, olakšavanje i veći stepen bezbednosti procesa, već i daju čitav spektar finansijskih ušteda.