Kako najjednostavnije organizovati prevoz pokojnika iz Nemačke?

Kada nastupi smrt člana porodice, bilo iznenada ili nakon duge i teške borbe sa bolešću, neminovno se javlja mnogo tuge, bola i nesanice. U konfuziji misli, osećanja i bure emocija, nije jednostavno razmišljati o stvarima koje treba pripremiti i poslovima u vezi sa organizacijom sahrane. 

Kada se preminuli nalazi u inostranstvu i konkretno Nemačkoj, procedura kompletne organizacije prevoza, sahrane i svih pratećih poslova veoma je složena i zahtevna, kako u pogledu vremena i angažovanja, tako i sa aspekta novčanih izdataka. S tim u vezi, najlakše rešenje jeste da prevoz pokojnika iz Nemačke izvrši iskusno pogrebno preduzeće.

Angažovanje iskusnih i profesionalnih vozača za prevoz pokojnika 

Optimalno rešenje za prevoz pokojnika iz Nemačke jeste angažovanje iskusnih vozača iz profesionalnog pogrebnog preduzeća, jer je to način da se obezbede višestruke olakšice i uštede. Naime, nema potrebe za razmišljanjem o potrebnoj papirologiji i procedurama, jer će to sve rešiti angažovano preduzeće u kratkom roku. Na taj način, kompletan prevoz pokojnika iz Nemačke u Srbiju izvršiće pogrebno preduzeće, do kuće, kapele ili groblja, u skladu sa dogovorom.

Pored toga, prevoz pokojnika iz Nemačke biće u potpunosti bezbedan i pouzdan, najlakšim trasama transporta i uz inovativan vozni park. Svi uslovi sa aspekta sigurnosti i kvaliteta isluke ispunjavaju se na najvišem nivou, a vlasnici nemaju potrebe da razmišljaju kako da izvedu prevoz pokojnika iz Nemačke. 

Dokumentaciju u inostranstvu rešava pogrebno preduzeće

Mnogo je administrativnih procedura koje treba realizovati kada je u pitanju prevoz pokojnika iz Nemačke u Srbiju, a angažovano pogrebno preduzeće preuzima ih na sebe. Potrebno je dobiti dozvolu i dokumenta za međunarodni prevoz pokojnika iz Nemačke, uz podnošenje zahteva od strane porodice i isticanje trase kretanja vozila. 

Pored toga, da bi se realizovao prevoz potrebno je dobiti i dokument u Srbiji, a to je sprovodnica. Ona se dobija na osnovu prilaganja originalnog pasoša, prethodno popunjenog zahteva porodice, zatim izvoda iz matične knjige umrlih, kao i izveštaju lekara o uzroku smrti. Sve to, obezbeđuje pogrebno preduzeće u kratkom roku, poznavajući propise Nemačke.

Rešavanje pitanja pogrebnih troškova za porodicu

Bilo da se realizuje prevoz pokojnika iz Nemačke, organizacija sahrane i administrativni poslovi, neminovno nastaju troškovi za porodicu. Naplata nastalih troškova uz adekvatnu dokumentaciju vrši se od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa u tim procedurama pomoć pruža pogrebno preduzeće. Nakon smrti, bitno je da se reguliše i odjava inostrane penzije, kao i da se podnese zahtev za nadoknadu pogrebnih troškova. 

Da bi se podneo zahtev, potrebno je prikupiti dokumenta kao što su lična karta pokojnika i podnosioca zahteva, zatim izvod iz matične knjige umrlih, ček od penzije i račun za pogrebnu opremu. I u ovom slučaju, iskusno pogrebno preduzeće može pružiti svu potrebnu pomoć u organizaciji poslova i aktivnosti u inostranstvu, pored već navedenih administrativnih procedura i prevoza pokojnika u Srbiju. 

Prevoz pokojnika iz Nemačke predstavlja često komplikovan spektar procedura i poslova za koje je potrebno angažovati pomoć iskusnih ljudi. Pogrebna preduzeća registrovana za međunarodni transport pokojnika i organizaciju svih pratećih poslova izvršiće u kratkom roku prevoz i sve važne poslove umesto porodice, uz neznatnu nadoknadu i veliku pomoć.