Savremeni načini plaćanja – kakve opcije postoje?

Plaćanje gotovinom se postepeno potiskuje tako da počinjemo sve više da koristimo bezgotovinske načine plaćanja kao način da se plate računi i ostvari promet. Čak se i kartice unapređuju pa su tu varijante koje se skeniraju i bez potpisa i PIN KOD-a važe kao efikasan način lakog i jednostavnog pokrivanja svih troškova. 

Savremeni načini plaćanja koriste nove tehnologije i unapređuju transakcije pa se one rade brže i efikasnije nego što je to bilo do sada.

Plaćanje uz pomoć QR koda

Jedna od prvih novina koje su dobili korisnici elektronskog bankarstva jeste skeniranje QR koda na računu i njegovo automatsko popunjavanje na online uplatnici, bez ikakvog ukucavanja i gubitka vremena.

Ovo je naročito korisno kod svih onih računa gde se ukucava i poziv na broj, i model, i broj računa pa se štedi vreme i izuzimaju greške. Svaki račun za vodu, struju, telefone…ima QR kod pa se jednostavnim skeniranjem lako plaća i izmiruju obaveze za samo par minuta.

Potrebno je otvoriti bankarsku aplikaciju na telefonu i odabrati opciju za skeniranje QR koda. Kamera se aktivira i za samo sekund se očitava kod koji automatski popunjava sve podatke i ukupan iznos. Ostaje samo da se potvrdi uplata i to je sve. Za par minuta se plati svaki račun, a ne izdvaja se više od 15 minuta mesečno za sve, a svako od nas zna koliko to ume biti zamorno i dosadno kada se svaki put plaćaju.

E-banking šabloni

Savremeni sistemi plaćanja omogućavaju da se naprave šabloni gde su digitalne uplatnice popunjene i sa iznosom po želji. Prilikom plaćanja ili transfera novca, podaci se mogu menjati, ali i ovo je jedan od lakših načina za brzo plaćanje računa koji se ponavljaju. Ovu uslugu je moguće koristiti i na E-banking i na M-banking aplikaciji što znatno olakšava plaćanje sa bilo kog mesta i u bilo kom trenutku.

Treba dodati i to da je provizija za elektronsko bankarstvo mnogo niža nego plaćanje putem uplatnica pa je ovo model koji donosi i velike uštede svakom korisniku koji ima mobilno bankarstvo.

Beskontaktno plaćanje telefonom

Jedna od novijih usluga koje nude banke jeste i beskontaktno plaćanje telefonom. To je još jedna aplikacija koju nudi banka i kada se instalira u njoj se nalaze digitalne verzije vaših platnih kartica. To znači da više ne postoji potreba da se nose kartice kada se negde plaćaju računi već se otvori aplikacija, skenira telefon i to je sve.

Beskontaktno plaćanje telefonom ima dobar sistem obezbeđenja pa su zloupotrebe isključene. Neke banke koriste verifikaciju otiskom prsta, neke skeniranjem lica, neke ne dozvoljavaju učestalo plaćanje i transfer veće gotovine bez prethodne detaljne kontrole… Koji god bio sistem, postavlja se na čvrstim temeljima i iako se aplikacija lako koristi, ona nije nebezbedna i rizična.Budućnost će doneti još mnogo noviteta u sferi bankarskog poslovanja, a pre svega korišćenje nove tehnologije i interneta za lakši pristup bankarskim uslugama, transfer novca i plaćanje računa. Klijenti to vole, ali i bankama odgovara pa je cilj svih da se nove tehnologije koriste i u ovakve svrhe i donesu veliku korist.